گزارشات پیشرفت پروژه

در این صفحه از آخرین اطلاعات مرتبط با پروژه راه اندازی سیستم اعلام و اطفا برج های دو قلوی کوروش مطلع خواهید گشت

تماس با ما

نصب اسپرینکلر ها

50% توسعه


حوزه بندی اتاق کارواش

20% توسعه

وب‌سایت ممکن است برای شخصی‌سازی و تسهیل پیمایش کاربر از کوکی‌ها استفاده کند. کاربر می‌تواند مرورگر خود را طوری پیکربندی کند که نصب کوکی‌های ارسال شده از سمت ما را رد کند و یا برای آن‌ها اعلان دریافت کند.

تست