خدمات عمومی مدیریت ساختمان
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

خدمتی ویژه مخصوص سخت پسندان :

ارائه خدمات عمومی مدیریت و آراستگی ساختمان

 خدمات عمومی مدیریت و آراستگی ساختمان در سرفصل­های زیر ارائه می­ گردند:

  • مدیریت اجرایی ساختمان که متضمن اجرای حداکثری دستورات هیات مدیره و حداقل درگیری ایشان در انجام امور جاری ساختمان است
  • لابی من که اولین پذیرنده هر فردی به هنگام ورود به ساختمان بوده و از سویی دیگر، چشمی همیشه بیدار در ساختمان است.
  • سرایدار که ارمغانش، نظافت و شادابی محیط زندگی است.

 


درباره ما

درباره ما


خدمات ما

خدماتنگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

استقرار سیستم جامع نگهداری از تاسیسات، مخصوص قلب ساختمان شما!!.


تعمیر و بازسازی ابنیه و تاسیسات

تعمیر و بازسازی ابنیه


نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان
خدمات نوین

خدمات نوین


خدمات ویژه هتلینگ

خدمات ویژه هتلینگ