تعمیر و بازسازی ابنیه
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

بیـاییـد با هـم و زیبـاتـر بسـازیـم...

انجام کلیه عملیات تعمیر و بازسازی ابنیه و تاسیسات

اجرای پروژه های تعمیرات یا بازسازی ابنیه و تاسیسات برج ها یا واحدهای مسکونی مستقر در آنها، از دیگر خدمات گروه تداوم آرامش است.

بهره مندی از خدمات اجرایی اکیپ های کاری ورزیده با سرعت عملکرد قابل توجه، در کنار طرح های معماری و نقشه های فنی تدوین شده توسط مهندسین مجرب و چیره دست، از مهمترین وجوه انجام چنین پروژه های است که در سوابق همکاران تداوم آرامش به نیکی درج شده است.

 

 


درباره ما

درباره ما


خدمات ما

خدماتنگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

استقرار سیستم جامع نگهداری از تاسیسات، مخصوص قلب ساختمان شما!!.


خدمات عمومی مدیریت و آراستگی ساختمان

خدمات عمومی مدیریت ساختمان


نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان
خدمات نوین

خدمات نوین


خدمات ویژه هتلینگ

خدمات ویژه هتلینگ