نگهداری از آسانسور و سیستم اعلام و اطفا حریق
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

صعـود و فـرودی بی دردسر ...

نگهــداری از آسانســور

شرکت تداوم آرامش با همکاری شرکت های صاحب صلاحیت، فرایندهای مربوط به پایش وضعیت، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اصلاحی و حفظ شرایط استاندارد آسانسورهای هر برج را برنامه ریزی و اجرا می نماید.

پایش مضاعف عملکرد شرکت های مجری، متضمن دریافت کیفیت بالاتر در قبال پرداخت هزینه ای کمتر خواهدبود.

کاهش ریسک وقوع حوادث ناشی از آتش سوزی و ...

نگهــداری از سیستم اعلام و اطفاء حریق

با توجه به الزام قانونی در حفظ شرایط مطلوب سیستم های اعلان و اطفاء حریق در برج ها، شرکت تداوم آرامش با همکاری شرکت های صاحب صلاحیت، فرایندهای مربوط به پایش وضعیت، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اصلاحی و حفظ شرایط استاندارد سیستم های اعلان و اطفاء حریق هر برج را برنامه ریزی و اجرا می نماید.

پایش مضاعف عملکرد شرکت های مجری، متضمن دریافت کیفیت بالاتر در قبال پرداخت هزینه ای کمتر خواهدبود.

 


درباره ما

درباره ما


خدمات ما

خدماتنگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

استقرار سیستم جامع نگهداری از تاسیسات، مخصوص قلب ساختمان شما!!.


تعمیر و بازسازی ابنیه و تاسیسات

تعمیر و بازسازی ابنیه


خدمات عمومی مدیریت و آراستگی ساختمان

خدمات عمومی مدیریت ساختمان


نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمانخدمات نوین

خدمات نوین


خدمات ویژه هتلینگ

خدمات ویژه هتلینگ