خدمات نوین
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

فناوری نوین در خدمت شما...

بهره برداری از تکنولوژی واقعیت مجازی (VR) در نمایش ساختمان و اجزاء آن

یکی از ویژه گی های شرکت تداوم آرامش، پیشرو بودن و استفاده از تکنولوژی های نوین است. بدین جهت، استفاده از فناوری واقعیت مجازی (VR) به منظور نمایش تمامی بخش های ساختمان به کار گیری شده است. در این روش دیگر نیازی به حضور در ساختمان برای مشاهده آن نبوده و با استفاده از تصاویر برداشت شده، هر فردی می تواند توری مجازی در ساختمان داشته باشد.


درباره ما

درباره ما


خدمات ما

خدماتنگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

استقرار سیستم جامع نگهداری از تاسیسات، مخصوص قلب ساختمان شما!!.


تعمیر و بازسازی ابنیه و تاسیسات

تعمیر و بازسازی ابنیه


خدمات عمومی مدیریت و آراستگی ساختمان

خدمات عمومی مدیریت ساختمان


نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان
خدمات ویژه هتلینگ

خدمات ویژه هتلینگ