خدمات ویژه هتلینگ
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

سیستمی پیشـرو، سـریع و پاسخگـو...

امکان ثبت و پیگیری درخواست های ساکنین در بستر اینترنت (CRM)

شرکت تداوم آرامش با بهره مندی از جدیدترین امکانات ارتباطی در بستر اینترنت، نسبت به راه اندازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) اقدام نموده است که در قالب آن، هر یک از مشتریان/ساکنین واحدها می توانند هرگونه درخواست خود را در این سیستم ثبت نموده و تمامی مراحل اجرایی آن را پایش نمایند.

این قابلیت منحصر به فرد در صنعت خدمات رفاهی قابل ارائه به سالکنین برج ها، امکان بهره مندی از سرویس های باکیفیت و ارزشمند فراوانی را برای ساکنین برج ها فراهم می نماید؛ البته با حداقل زحمت و درگیری و تنها با چند کلیک...


درباره ما

درباره ما


خدمات ما

خدماتنگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

استقرار سیستم جامع نگهداری از تاسیسات، مخصوص قلب ساختمان شما!!.


تعمیر و بازسازی ابنیه و تاسیسات

تعمیر و بازسازی ابنیه


خدمات عمومی مدیریت و آراستگی ساختمان

خدمات عمومی مدیریت ساختمان


نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان
خدمات نوین

خدمات نوین