نگهداری از استخر
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

ضرورتی اجتناب ناپذیر به منظور حفظ سلامتی شما ...

نگهــداری از اسـتـخــر

شرکت تداوم آرامش با به کارگیری پرسنل مجرب و تجهیزات مرتبط با حفظ پاکیزگی و بهداشت استخرها، بازدیدهای دوره ای از استخرها را بنا می گذارد.

انجام تست های دوره ای جهت سنجش وضعیت آب استخرها با استناد بر استانداردهای موجود، تضمین کننده شرایط پایدار در استخرها و حافظ سلامتی استفاده کنندگان آنها خواهدبود.

 

 


درباره ما

درباره ما


خدمات ما

خدماتنگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

استقرار سیستم جامع نگهداری از تاسیسات، مخصوص قلب ساختمان شما!!.


تعمیر و بازسازی ابنیه و تاسیسات

تعمیر و بازسازی ابنیه


خدمات عمومی مدیریت و آراستگی ساختمان

خدمات عمومی مدیریت ساختمان


نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان
خدمات نوین

خدمات نوین