خدمات
تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
خدمات ما:
 استقرار سیستم جامع نگهداری از تاسیسات
موتورخانه هر ساختمان، مانند قلبی است که باید مستمر، مرتب و منظم بتپد. ما نیز چونان متخصصی چیره دست، تمامی تجهیزات تاسیساتی ساختمان را نگهداری خواهیم نمود تا با هر تپش آن، آرامش و آسایش به ساکنین محترم القا گردد.
در فرآیند نگهداری از تاسیسات هر ساختمان، با انجام برنامه ریزی در دوره های زمانی مختلف و مستندسازی تمامی وقایع مربوط به نگهداری و تعمیرات هر یک از تجیهزات در سامانه ای خاص و کاربردی، کوچکترین مسائل را در نظر می گیریم تا آهنگ زندگی ساکنین محترم ترنمی چون نسیم بهاری داشته باشد.
 ارائه خدمات مدیریت عمومی ساختمان
بخش دیگری از خدمات قابل ارائه توسط شرکت تداوم آرامش، مواردی به شرح زیر است که ضمن بهبود شرایط زندگی در مجتمع های مسکونی لوکس، تضمین کننده کاهش سطح درگیری هیات مدیره برج ها با سیستم اجــرایی ساختمان است که از اهمیت بسیار برخوردار می باشد.
- مدیریت اجرایی ساختمان که متضمن اجرای حداکثری دستورات هیات مدیره و حداقل درگیری ایشان در انجام امور جاری ساختمان است
- لابی من که اولین پذیرنده هر فردی به هنگام ورود به ساختمان بوده و از سویی دیگر، چشمی همیشه بیدار در ساختمان است
- سرایدار که ارمغانش، نظافت و شادابی محیط زندگی است
- نگهداری از فضای سبز که حاصلش، طراوت و زیبایی است
 طراحی و اجرای فضای سبز
زیباترین پاداش خدای تعالی، بهشتی است که سبز است و دل انگیز. اگر فضا و امکاناتی برای اجرای چنین پروژه ای دارید، می توانید از طراحی تا اجرای کامل بهشت خود، به ما اتکا نمایید.
 طراحی معماری و بازسازی واحدهای مسکونی
نزدیکترین طراحی به ایده های شما در کنار اجرایی کامل از آنچه در طرح آمده است، ایجاد تغییری مطابق خواسته شما را محقق می نماید. پس با این امکانات، هیچ گاه برای انجام تغییر دیر نیست.

درباره ما

درباره مانگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

استقرار سیستم جامع نگهداری از تاسیسات، مخصوص قلب ساختمان شما!!.


تعمیر و بازسازی ابنیه و تاسیسات

تعمیر و بازسازی ابنیه


خدمات عمومی مدیریت و آراستگی ساختمان

خدمات عمومی مدیریت ساختمان


نگهداری و تعمیرات تخصصی تاسیسات موتورخانه

خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمان
خدمات نوین

خدمات نوین


خدمات ویژه هتلینگ

خدمات ویژه هتلینگ